Logovis

Logoped i Øvre Romerike med kontor på Eidsvoll

Forelesning om logopedi for førskolebarn.

Cirka 45 minutter

  • Hva jobber en logoped med?
  • Hva er vanlig utvikling av språk- og uttale?
  • Når skal vi ta kontakt med PPT eller fastlegen?
  • Uttalevansker - forsinket utvikling
  • Forebygging av lese- og skrivevansker
  • Hvilket språk skal vi snakke hjemme?
  • Viktig å vite om munnmotorikk
  • Er dette småbarnsstotring eller stamming?
  • Viktige tiltak

Ta kontakt for et tilbud med Irene van Slooten på mobil: 906 46 790 eller på e-post: post@logovis.no

Takk for at du viste interesse!